NEW YORK CITY BALLET WORKOUT
Unikátní taneční metodika od choreografa New York City Ballet, vytvoří vám taneční figuru
Body-mind trénink, který je založen na prvcích klasického baletu. Sérii cviků vybral a uspořádal Peter Martins, baletní mistr NY City Ballet a jejich cílem je pěstování dlouhých svalů končetin, posilování hlubokých svalů trupu a zlepšení hybnosti kloubů. Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie bez rozdílu a nevyžaduje žádnou předchozí zkušenost s tancem. Hodina má ustálený rytmus, který zahrnuje warm-up, posilování, základní baletní prvky a v závěru hodiny i krátkou variaci. Jako hudební doprovod se používá klasická hudba z repertoáru New York City Ballet. Licenci k výuce uděluje pouze NYC Ballet, v U.S.A. je tato metoda poměrně rozšířená, její propagátorkou je např. hvězda seriálu „Sex ve městě“ Sarah Jessica Parker.

Lekce začínají 6. 2. 2020
možné pouze jako open class
čtvrtek 18:30 - 19:30
vhodné pro začátečníky, nutná rezervace, cena 250 Kč
Lektorka
JUDr. MgA. Petra Žikovská
lektorka
NEW YORK CITY BALLET WORKOUT
Taneční historie a zkušenosti
Petra po úspěšném ukončení gymnázia absolvovala obor tance na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Poté roku 1996 složila státní zkoušky na PF UK Praha (diplomová práce na téma Autorskoprávní ochrana choreografií). Roku 1997 vystudovala obor taneční teorie a kritiky na HAMU a v roce 2002 ukončila studium rigorózní zkouškou na PF UK Praha (rigorózní práce na téma Srovnání autorskoprávní ochrany choreografických děl).
Nyní je ředitelkou české národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z.s. (ČNS IFPI). Současně se věnuje i jiným aktivitám např. přednáší o autorských právech a tanci na HAMU. V roce 2001 studovala na New York University za podpory Fulbrightovy nadace, studium předmětů z oblasti tance (Department of Dance Education), kde získala certifikát instruktora New York City Ballet Workout. Certifikát uplatňuje jako lektorka v Contemporary – prostor pro tanec.
Zobrazit kontakt
Contemporary z.s.
Náměstí Míru 820/9
120 00 Praha 2
Recepce 773 751 545 (po-pá 14-21h)
IČ: 265 74 870
číslo účtu: 2201550817/2010